Struktur

På forsiden af produktionen præsenteres brugeren for ikonerne, der på de efterfølgende sider bruges i vores hovedmenu, som findes øverst på siderne. Der er tydelig markering af, hvor brugeren befinder sig og tydelig markering af links.

Produktionen virker umiddelbart som om, den er hierarkisk opbygget, idet vi har valgt at bruge en hovedmenu som navigationsredskab. Dette er dog ikke helt tilfældet, da de fleste sider kan nås på flere forskellige måder. Der er derfor også klare træk fra spindet (Jensen 1997), og selvom der kan navigeres ud fra hovedmenuen, er det ofte meget oplagt blot at surfe rundt efter interesse. Derved er det brugerens valg, der er i centrum, hvilket virker motiverende og er i overensstemmelse med et konstruktivistisk læringssyn.

Grundlæggende kan man således sige, at nogle brugere vil opfatte produktionen som et spind med hierarkiske træk, mens andre vil opfatte det lige modsat.

Se en oversigt over strukturen på bilag 2a og kommentarer til denne på bilag 2b.

Tilbage til forsiden Tilbage til forsiden
Næste side