Design

Vi har bestræbt os på at få produktionen til at fremstå som en helhed, ved at lade tegnestil og farvevalg være gennemgående. Samtidig er sæbeboblen et slags kendetegn for webstedet, da den er med på alle sider. Alle ikoner og en del andre billeder er således omkranset af en sæbeboble, dels for at fastholde tanken på noget naturvidenskabeligt (sæbebobler indgår i nogle af forsøgene) og dels for at gøre interne billedlinks tydelige.

Af hensyn til den brede målgruppe har vi valgt at lave en enkel brugerflade med en hovedmenu på alle sider. Hovedmenuen er opbygget både af ikoner og tekst. En stor del af målgruppen har kun en delvist automatiseret læsekompetence (Sundblad m.fl. 1987), ligesom en del endnu kun er i gang med at lære at læse. Det er derfor vigtigt, at det også er let at finde rundt på webstedet ud fra ikonerne/billederne alene.

Vi har desuden på de sider, der primært er henvendt til mindre børn (indskolingen) samt på de sider, der henvender sig til alle i målgruppen, valgt at gøre brug af en næsten udelukkende grafisk fremstilling. På disse sider er der således kun meget lidt tekst (i nogle tilfælde slet ingen) og forskellige ikoner/billeder fungerer som links videre til andre sider. Vi har ligeledes medtænkt det faktum, at langt det meste tekst på webstedet ikke vil blive printet ud, men i stedet læst direkte på skærmen. Dette har haft stor indflydelse på vores valg af skriftstørrelse og -type samt linieafstand og -længde.

Idet vi tilstræber et friskt og motiverende design, har vi valgt en helt speciel tegnestil med en del inspiration fra tegnefilmen "South Park" og vi mener, at børn vil finde ikonerne og andre tegninger både sjove og flotte (se eksempel på ikon på bilag 3a og et udsnit af endnu ikke helt færdig forside på bilag 3b). Vi har desuden lagt stor vægt på, at der er en logisk overensstemmelse mellem de forskellige ikoners udseende og deres funktion (f.eks. er søgefunktionen vist som en lup og "skriv til os" en blyant).

Tilbage til forsiden Tilbage til forsiden
Næste side