Pædagogisk forankring

I tråd med undervisningsvejledningen til natur/teknik, fysik/kemi, geografi og biologi er læringssynet bag materialet konstruktivistisk (Undervisningsministeriet 1995, faghæfte 13-16). En grundtanke er her, at det først og fremmest er, når man er i tvivl og i en vis indre konflikt, at man søger at finde og forstå ny viden. Eleverne lærer gennem en aktiv proces, hvor de reflekterer over ny viden i forhold til den eksisterende (Sjøberg 1998). I denne sammenhæng er det nødvendigt, at det er eleverne, der har ejerskab i forhold til indhold, mål og metoder med undervisningen, ligesom det er eleverne, der opsøger og vurderer fagligt stof.

"Forsøg med..." lægger derfor op til at eleverne så vidt muligt arbejder og eksperimenterer på egen hånd, og at det er eleverne, der planlægger deres tur til Experimentarium. Vi har gjort meget ud af at beskrive den pædagogiske tanke bag stedet og vejlede lærere om, hvordan det kan bruges i folkeskolen. Webstedet vil nok appellere mest til de lærere, der har interesse i elevcentreret undervisning og som befinder sig godt i en vejledende og faciliterende rolle.

Tilbage til forsiden Tilbage til forsiden
Næste side