Anvendelse

"Forsøg med…" kan pga. sit omfattende indhold og sin struktur anvendes på mange forskellige måder. Vi forestiller os primært stedet anvendt af skoleelever, der er/skal i gang med et naturvidenskabeligt emne. De kan hente ideer til forsøg, fagligt baggrundsmateriale og inspiration til naturfaglige temaer.

Da det ikke er usædvanligt, at elever fra mellemtrinnet og opefter bliver sendt i computerrummet uden lærerassistance, og derfor er på egen hånd, når de skal finde information og ideer, har vi bestræbt os på at lave en motiverende elevguide, der kan vise eleverne webstedets forskellige anvendelsesmuligheder. Det er desuden muligt at benytte søgefunktionen.

En væsentlig fornyelse (i forhold til Experimentariums nuværende afdeling) er, at eleverne sættes i centrum i forhold til planlægningen af en tur til Experimentarium. De kan udvælge bestemte opstillinger, der er relevante i forhold til det tema og de forsøg, der arbejdes med på skolen, og derefter udprinte et kort over dem, til brug ved besøget. I vejledningen til natur/teknik anbefales det, at der skabes sammenhæng mellem arbejdet på skolen og ekskursioner (Undervisningsministeriet 1995, faghæfte 13). "Forsøg med…" støtter denne sammenhæng ved direkte at koble arbejdet på skolen/i hjemmet sammen med opstillinger på Experimentarium.

Af interaktivitetsmuligheder er der "Månedens forsøg" og en "spørg/skriv-service".

Tilbage til forsiden Tilbage til forsiden
Næste side