Frihedsgudinden     Modulopgave Fw1

Udarbejdet af:
Jochen Hell, Line Hansen17 og Rikke Glaring1

    Frihedsgudinden

Tilrettelæggelse af elevernes arbejde med webstedet

Projektet er lagt i en fordybelsesuge, så eleverne har en hel sammenhængende uge til deres arbejde, og hvor to af deres faste lærere er til rådighed til vejlede dem i deres arbejde.

I starten af skoleåret har eleverne sammen med os valgt projektets emne. Vi har så godt et halvt år til at bestille relevante materialer hjem fra diverse biblioteker, selv søge oplysninger om emnet samt tilrettelægge og opbygge webstedet, der skal fungere som ressource for projektet. Når tiden nærmer sig for tredje fordybelsesuge (det vil sige kort efter juleferien) tages emnet så op i klassen igen og emnets mange muligheder, problematikker og indfaldsvinkler skitseres og kortlægges sammen med eleverne.

En uges tid før selve fordybelsesugen bliver eleverne præsenteret for vores websider, hvorefter de deler sig ind i grupper og går i gang med at vælge et underemne og udarbejde en problem-formulering. Hvis en eller flere elever vil arbejde individuelt, har de ligeledes mulighed for det.

Klassen arbejder så i fordybelsesugen med emnet, hvor de søger oplysninger på nettet og i bøger, på film eller i musik. De udarbejder desuden deres produkter og forbereder deres fremlæggelse.

Hver dag i fordybelsesugen skal eleverne skrive logbog over deres arbejde. I ugerne efter fordybelsesugen fremlægger klassen så deres projekter, hvorefter især responsgruppen men også resten af klassen og lærerne giver respons på, stiller spørgsmål til og diskuterer fremlæggelsen.

Eleverne har mulighed for at bruge både skolebiblioteket, klasselokalet og skolens computerrum, som vi i god tid har booket til ugen, så vi er sikre på, at det er ledigt. I computerrummet er der ca. 16 computere, printere og scannere tilrådighed. Der er ligeledes mulighed for at låne digital- og videokameraer, hvis nogen skulle have brug for det.

Hvor, eleverne vælger at arbejde med projektet, er meget frit i denne uge. De har fuldstændigt frie tøjler til at gå i byen og lave undersøgelser mv., ligesom de frit kan vælge at arbejde derhjemme, hvor der også vil være adgang til websiderne, hvis de har en computer, der er på nettet.

Det eneste, som eleverne er nødt til at komme over på skolen for, er for at få personlig vejledning. Det anbefaler/kræver vi til gengæld, at de gør mindst et par gange i løbet af projektet. Derudover kan de altid stille spørgsmål, bede om hjælp/vejledning m.m. skriftligt via logbogen, som vi jo tjekker flere gange om dagen. Vi vil så svare eleverne ligeledes via logbogen, når der er brug for det.

Projektet sluttes af med en mundtlig evaluering af projektforløbet.


Tidsmæssigt vil forløbet se nogenlunde sådan ud:

Tilbage til indholdsfortegnelsen Tilbage til indholdsfortegnelsen         Til Rikke Glarings hjemmeside         Til næste side Næste side