Frihedsgudinden     Modulopgave Fw1

Udarbejdet af:
Jochen Hell, Line Hansen17 og Rikke Glaring1

    Frihedsgudinden

Skitsering af emnearbejdet som Webstedet indgår i

I 9. klasse har vi besluttet at lave et projekt om sorte, racediskrimination og racisme, som vi kalder "Sort på hvidt" .Ideen er, at eleverne skal få en smagsprøve på projektopgaven, som de skal lave sidst på året.

Det er selvfølgelig ikke første gang eleverne laver en projektopgave, da de allerede i 7. klasse begyndte at lave sådanne opgaver for at få den nødvendige fortrolighed med denne arbejdsform - ligesom projekter i al almindelighed har været en fast del af skolearbejdet i perioder fra helt nede i de mindre klasser. Men nu hvor den endelige projektopgave nærmer sig, vil det dog være på sin plads med en lille generalprøve.

Eleverne har selv været med til at vælge det overordnede emne, som de skal vælge en problemstilling ud fra. Det overordnede emne er tænkt som en paraply, som eleverne så skal vælge et underemne og en problemstilling ud fra, hvilket giver dem temmelig frie tøjler for deres valg.

For overskuelighedens og håndgribelighedens skyld har vi derfor valgt at indsnævre emnet lidt og afgrænse det til sorte, racediskrimination og racisme i USA og Sydafrika. Der er desuden taget højde for, at eleverne skal have mulighed for at tage udgangspunkt i noget praktisk-musisk og lave kreative og utraditionelle produkter til deres fremlæggelser.

Slutteligt er det intentionen, at eleverne skal give hinanden respons på deres fremlæggelser af projektet. Hver gruppe/elev får altså en anden gruppe/elev, som de skal være hovedansvarlige for at give respons til efter fremlæggelsen.

Tilbage til indholdsfortegnelsen Tilbage til indholdsfortegnelsen         Til Rikke Glarings hjemmeside         Til næste side Næste side