Konklusion

Hovedideen med denne produktion har været at udvikle et naturfagligt websted for børn med udgangspunkt i en eksisterende afdeling af Experimentariums websted. Vores ønske var, at elever i hele folkeskoleforløbet kunne få faglig udbytte af stedet, og det var derfor oplagt at sætte det ind i en pædagogisk sammenhæng. Dette medførte en del ændringer og udbygninger i forhold til Experimentariums nuværende afdeling - især med hensyn til layout og indhold.

Layoutmæssigt har det medført en mere grafisk fremstilling, hvor brugeren kan navigere via billeder frem for tekst. Vi har ligeledes valgt tegninger og farver, der appellerer til skolebørn.

Indholdsmæssigt har det betydet, at vi har tilpasset forskellige dele af webstedet til de tre niveauer i folkeskolen, samt medtænkt naturfagenes undervisningsvejledninger. Endvidere har vi skabt større sammenhæng mellem elevernes arbejde med naturvidenskabelige emner på skolen og ture til Experimentarium ved at give eleverne mulighed for at medvirke ved planlægning af turene.

Med disse ændringer og udbygninger har vi skabt et websted, der kan fungere som en ressource i folkeskolens naturfaglige undervisning, og som vil stimulere skoleelevers interesse for naturvidenskaben. Gennem oplæg til eksperimenteren og information inspireres og motiveres eleverne til fordybelse i naturfag. Vi tillader os derfor at mene, at vores webproduktion, "Forsøg med…", er et godt bud på, hvordan et naturvidenskabeligt børnested på internettet kan se ud.

Tilbage til forsiden
Tilbage til Rikke Glaring's hjemmeside